يكشنبه 3 شهريور 1398 Sunday 25 August 2019

NasserNoorbakhsh دانلود کتاب آموزش کشتی- ناصر نوربخش

کشتی یکی از قدیمی‌ترین و فراگیرترین ورزش‌های دنیا محسوب می شود. این رشته ورزشی در گذشته و با هدف شبیه سازی جنگ‌های تن‌ به‌ تن و جلوگیری از مرگ و صدمات شدید و تصویرسازی یک پیروزی نمادین ایجاد شده‌است. سبک‌های گوناگون و سنتی زیادی از کشتی در کشورهای دنیا وجود دارد. به دو سبک المپیکی کشتی یعنی کشتی فرنگی و کشتی آزاد بیش از دیگر سبکها پرداخته می شود.

ایک کتاب به قلم استاد ناصر نوربخش از مربیان سازنده و صاحب سبک کشتی عنوان حاضر"کشتی" تهیه و تدوین شده است.

دانلود کتاب آموزش کشتی- ناصر نوربخش

ورود کاربران