جمعه 1 شهريور 1398 Friday 23 August 2019

NasserNoorbakhsh دانلود کتاب آموزش کشتی- ناصر نوربخش

ادامه مطلب...

TechniqueTraining آموزش گارد و سرشاخ شدن در کشتی آزاد و فرنگی

ادامه مطلب...

LogoBarandaz آموزش فن بارانداز و کار در خاک

ادامه مطلب...

TechniqueTraining آموزش فن کول انداز در کشتی آزاد و فرنگی

ادامه مطلب...

کمیته آموزش هیات کشتی تهران به سرپرستی دوست و همکار عزیزمان جناب آقای عزیز اطاعتی اقدام به تدوین و جمع آوری فنون اصلی کشتی به همراه ترجمه انگیسی نموده است. شایسته دیدیم این مجموعه را جهت مشاهده علاقه مندان عزیز ارائه دهیم. Koshti1

ادامه مطلب...

به نقل از سايت هيئت كشتي تهران: آقاي محمد ابراهيم امامي رئيس كميته داوران هيئت كشتي تهران اين قوانين و نحوه امتياز دهي را اينگونه بيان نمودند:

Mohammad Ebrahim Emami

ادامه مطلب...

ورود کاربران