جمعه 1 شهريور 1398 Friday 23 August 2019

Coachlogo اسامی مربیان برتر کشتی آزاد و فرنگی در سال 93-92

ادامه مطلب...

hosseinmoosaloo1 مصاحبه اختصاصي کهن بوم با حسين موسي لو از مربيان سازنده و زحمتکش کشتي تهران.

ادامه مطلب...

Eskandar
مربي يعني عاشق و اين عاشق است که با تمام وجود عشق را مي جويد.

ادامه مطلب...

M%20mahmodii پهلوان محمد محمودي سرمربي تيم ملي ناشنوايان ايران در چهار دوره المپيك اينگونه مي گويد: 
دگر ز پهلواني رستم سخن مگوي     چرا كه عشق از همه كس پهلوانتر استادامه مطلب...

M%20mahmoddi1 الگوی ما تختی است و الگوی تختی امام علی ، امام حسین و حضرت ابولفضل است.

ادامه مطلب...

Noormohammadi Small

 

 باز نيز به سراغ يكي ديگر از سازندگان رفتيم، كاشف يكي از نوابغ كشتي دنيا، مردي از جنس ادب و فروتني كه در كنار تمامي خصوصيات اخلاقي ، دلاوري و رشادت را نيز خوب تدريس مي كند.

 

 

ادامه مطلب...

تمامي آنانيكه دستي بر آتش كشتي بالاخص فرنگي دارند او را بخوبي مي شناسند، جامعه قدرشناس و نيكو صفت كشتي جايگاه والائي را براي اين مرد فعال عرصه ورزش در نظر گرفته. او از جنس كشتي است، از جنس دلاوري، از جنس سازندگي و از جنس پاكي و صداقت. تصميم بر اين بود كه اين عزيز را دربخش سرداران بي مدال بنويسم ولي ايشان اكنون در ميدان سازندگيست. 

Hooria1

ادامه مطلب...

بايد عاشق بود، سختي كشيد، مانند يك باغبان ، تا نهالي تبديل به درختي برومند شود و به بار نشيند، آنگاه خستگي سالها مرارت و پشتكار در مي رود ،افسوس از زمانيكه رنداني از راه رسيده، 

JavadLashani4

ادامه مطلب...

جوان 80 ساله اي كه در اوج هوشياري است با حافظه اي كه فايل هاي اطلاعات 80 سال تاريخ ورزش ايران را در خود ضبط و ثبت كرده است .

Abolmolooki0

ادامه مطلب...

از خيابان زنجان،پرسان پرسان خيابان طوس سه راه ميمنت را پيدا کرديم،آنجايي که باشگاهي سازنده بنام ايزدفردوسي قرار دارد.

ArsalanPirooz1

ادامه مطلب...

ورود کاربران