يكشنبه 3 شهريور 1398 Sunday 25 August 2019

Koshti شرایط و برنامه رقابت های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و جوانان عمومی (اوپن) کشور

به گزارش سایت کهن بوم و به نقل از  روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت های کشتی آزاد و فرنگی عمومی (Open) کشور در رده های سنی نوجوانان و جوانان روزهای 8 تا 13 آذرماه در سالن دوازده هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی تـهران برگزار خواهد شد.

شرایط و برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:
1- اوزان و شرایط سنی مسابقات نوجوانان : 
الف) مسابقات نوجوانان در اوزان 39تا42-46-50-54-58-63-69-76-85 و 85 تا 100 کیلوگرم بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
ب ) کشتی گیران متولد 11/10/1377 لغایت 11/10/1379 (1999-2000 میلادی)مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.
ج )کشتی گیران متولد 12/10/1379 لغایت 10/10/1380(یک سال کوچکتر) با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.(کشتی گیرانی که صغر سن گرفته باشند فقط با تاریخ تولد اولیه می توانند در مسابقات شرکت نمایند)

2- اوزان و شرایط سنی مسابقات جوانان : 
الف) مسابقات جوانان در اوزان 46 تا 50-55-60-66-74-84-96 و 96 تا 120 کیلوگرم بدون ارفاق وزن برگزار خواهد شد.
ب ) کشتی گیران متولد 11/10/1374 لغایت 10/10/1377 (1996-1997-1998 میلادی) مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.
ج )کشتی گیران متولد 11/10/1377 لغایت 10/10/1378(یک سال کوچکتر) با رضایت نامه محضری ولی و گواهی پزشکی می توانند در این مسابقات شرکت نمایند.(کشتی گیرانی که صغر سن گرفته باشند فقط با تاریخ تولد اولیه می توانند در مسابقات شرکت نمایند)

3- مدارک لازم:
کلیه کشتی گیران بایستی 1- اصل شناسنامه 2- کارت بیمه ورزشی معتبر3- کارت ملی 4- گواهی تحصیلی عکس دار(صرفا رده ی نوجوانان) خود را همراه داشته باشند.  

4- امتیازات:
الف) به نفرات اول تا سوم این مسابقات حکم و مدال اهداء خواهد شد.
ب ) فنی ترین کشتی گیر برابر جدول مسابقات انتخاب و معرفی خواهد شد.
ج ) مربی نمونه توسط کمیته مربیان انتخاب و پیشنهاد خواهد شد.
د ) داور نمونه مسابقات توسط هیات ارزیابی داوران انتخاب و معرفی خواهد شد.
هـ) ورزشکار نمونه از نظر اخلاق توسط کمیته ورزشکاران و کمیته اخلاق و امور انضباطی انتخاب و معرفی خواهد شد.

5- برنامه برگزاری مسابقات : 
نوجوانان
ردیفجدول زمان بندیمورخساعتمحل برگزاری
1پذیرش تیم ها08/09/139417:00-14:00خانه کشتی
2کلینیک داوران08/09/139417:00-16:00خانه کشتی
3وزن کشی اوزان

42–50–58–69-85 کیلوگرم آزاد

46-54-63-76-100کیلوگرم فرنگی

08/09/139418:30-18:00خانه کشتی
4کلینیک مربیان08/09/139420:00- 19:00خانه کشتی
5مسابقات  اوزان

42–50–58–69-85 کیلوگرم آزاد

46-54-63-76-100کیلوگرم فرنگی

09/09/1394

13:00- 09:00

20:00- 16:00

سالن 12000 نفری آزادی
6وزن کشی اوزان

46-54-63-76-100کیلوگرم آزاد

42–50–58–69-85 کیلوگرم فرنگی

09/09/139415:30- 15:00خانه کشتی
7مسابقات اوزان

46-54-63-76-100کیلوگرم آزاد

42–50–58–69-85 کیلوگرم فرنگی

10/09/1394

13:00- 09:00

20:00- 16:00

سالن 12000 نفری آزادی
* تذکر: زمان تخلیه محل اسکان (خوابگاه) راس ساعت 09:00روز چهارشنبه مورخ 11/09/94 می باشد .


جوانان
ردیفجدول زمان بندیمورخساعتمحل برگزاری
1پذیرش تیم ها11/09/139417:00-14:00خانه کشتی
2کلینیک داوران11/09/139417:00-16:00خانه کشتی
3وزن کشی اوزان

50–60–74–96 کیلوگرم آزاد

55-66-84-120کیلوگرم فرنگی

11/09/139418:30-18:00خانه کشتی
4کلینیک مربیان11/09/139420:00- 19:00خانه کشتی
5مسابقات  اوزان

50–60–74–96 کیلوگرم آزاد

55-66-84-120کیلوگرم فرنگی

12/09/1394

13:00- 09:00

20:00- 16:00

سالن 12000 نفری آزادی
6وزن کشی اوزان

55-66-84-120کیلوگرم آزاد

50–60–74–96 کیلوگرم فرنگی

12/09/139415:30- 15:00خانه کشتی
7مسابقات اوزان

55-66-84-120کیلوگرم آزاد

50–60–74–96 کیلوگرم فرنگی

13/09/1394

13:00- 09:00

20:00- 16:00

سالن 12000 نفری آزادی
* تذکر: زمان تخلیه محل اسکان (خوابگاه) راس ساعت 09:00روز شنبه مورخ 14/09/94 می باشد .


6- نفرات مجاز جهت شرکت در این مسابقات: 

تعداد کشتی گیران و مربیان استان ها برای شرکت در رده سنی جوانان این مسابقات طبق سهمیه های اعلامی در نامه شماره 4091/264 مورخ 03/08/1394 بوده، و سهمیه رده ی سنی نوجوانان(به شرح ذیل) طبق "فرآیند انتخاب تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشور در سال فنی 95 - 94" و بر اساس نتایج حاصله در رقابت های قهرمانی کشور نوجوانان(22-20/08/1394) به هیات کشتی استان های سراسر کشور تعلق خواهد گرفت: 
رتبه تیمیتعداد سهمیهرتبه تیمیتعداد سهمیهرتبه تیمیتعداد سهمیه
تیم اول کشور32 کشتی گیرتیم دوم و سوم کشور24 کشتی گیرتیم چهارم،پنجم و ششم کشور20 کشتی گیر
تیم هفتم،هشتم،نهم و دهم کشور16 کشتی گیرتیم یازدهم تا بیستم کشور12 کشتی گیراز تیم بیست و یکم تا آخر8 کشتی گیر

7- سایر موارد:
الف) کلیه هزینه های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در رقابت های رده ی سنی نوجوانان از شام مورخه 08/09/94 لغایت صبحانه مورخ 11/09/94 بعهده فدراسیون کشتی خواهد بود.
ب ) کلیه هزینه های اسکان و تغذیه نفرات شرکت کننده در رقابت های رده ی سنی جوانان از شام مورخه 11/09/94 لغایت صبحانه مورخ 14/09/94 بعهده فدراسیون کشتی خواهد بود. 
ج ) با توجه به محدودیت فضای اسکان تیم ها، ضرورت دارد کلیه هیات های کشتی استان های سراسر کشور از آوردن همراه در کنار تیم های اعزامی به مسابقات خودداری نمایند.
د ) حضور کلیه مربیان هریک از رده ها در کلینیک مربیگری مربوطه الزامی بوده و از فعالیت مربیانی که در این کلینیک حضور نداشته باشند در کنار تشک به عنوان کوچینک جلوگیری بعمل خواهد آمد. 
هـ) صرفاً یک مربی می تواند به همراه کشتی گیر (جهت کوچ) در کنار تشک حضور یابد.
و ) نحوه قرعه کشی و جدول مسابقات مطابق ضوابط جاری اتحادیه جهانی کشتی می باشد. با این تفاوت که رقابت ها تا سقف 16 کشتی گیر در هر وزن، به صورت یک حذفی بوده و پس از تعیین نفرات سوم و پنجم مشترک، رقابتی میان نفرات سوم مشترک(جهت تعیین نفر سوم و چهارم) و پنجم مشترک(جهت تعیین نفر پنجم و ششم) برگزار خواهد شد. 
ز ) کلیه استانها موظفند حداکثر تا تاریخ 30/08/94 نسبت به اعلام آمادگی و ارائه اسامی نفرات شرکت کننده به فدراسیون کشتی اقدام نمایند.
ح) کلیه استانها به منظور دریافت آیدی کارت می باید نسبت به تهیه یک جدول از اطلاعات اعضای تیم های خود(طبق جدول ذیل) در یک فایلWord  و ارسال آن حداکثر تا تاریخ 01/09/1394 به پست الکترونیکی فدراسیون(به آدرساین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ) اقدام نمایند. 

وزننام و نام خانوادگیتاریخ تولدشماره شناسنامهمحل صدورکد ملینام پدرشماره تلفنعکس 4 *3
         

ط) کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده در رقابت های رده ی سنی نوجوانان موظفند مدارک کشتی گیران شرکت کننده را از ساعت 14:00 لغایت 17:00 روز 08/09/94 جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.
ی) کلیه سرپرستان تیم های شرکت کننده در رقابت های رده ی سنی جوانان موظفند مدارک کشتی گیران شرکت کننده را از ساعت 14:00 لغایت 17:00 روز 11/09/94 جهت کنترل و ثبت نام به دبیرخانه فنی مسابقات تحویل نمایند.

افراد آنلاین

ما 350 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود اعضا

آمار بازید وب سایت

7696516
امروزامروز5065
دیروزدیروز5109
این هفتهاین هفته31236
این ماهاین ماه33410

ورود کاربران