دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 Monday 20 May 2019

WrestlingLeagueLogoنتایج دور اول و دوم و سوم لیگ برتر کشتی آزاد- کرج

نتایج دیدارهای مقدمانی کشتی آزاد لیگ برتر- کرج

در گروه A تیمهای بیمه رازی، شهرداری و شورای شهر همدان، موسسه فرهنگی ورزشی بهنام طیبی، نوین چرم البرز به مصاف یکدیگر رفتند و ار این گروه بیمه رازی راهی دور فینال شد

گروه A

دور اول کشتی آزاد (بیمه رازی تهران- شهرداری و شورای شهر همدان)
57 کیلوگرم: مهران رضازاده 5 (برنده)-محمدحسین سلطانی 2
61 کیلوگرم: ایمان صادقی15(برنده)- یوسف کامرانی 4
65 کیلوگرم: محمدمهدی یگانه جعفری 3 (برنده)- میثم نصیری 2
70 کیلوگرم: ختیگ تسابالوف 6 (برنده)- محمدجواد حمیدی 1
74 کیلوگرم: رضا افضلی 3 (برنده)- سیدجعفر قاسمی 2
86 کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان 6 (برنده)- وحید شاه محمدی 2
97 کیلوگرم: جمال میرزائی 3 (برنده)- هادی وفایی پور (صفر)
125 کیلوگرم: سیدرضا موسوی 2- جابر صادق زاده 3 (برنده)
برنده: بیمه رازی تهران با نتیجه 7-1 و امتیاز مثبت 25- 9

 

دور اول کشتی آزاد (موسسه فرهنگی ورزشی بهنام طیبی- نوین چرم البرز)
57 کیلوگرم: رضا اطری 8- فرهاد جالی 11(برنده)
61 کیلوگرم: همت کریمی زاده 8- حسن مرادقلی 11(برنده)
65 کیلوگرم: محسن آقاجانی 4- محمدرضا سرگو 6(برنده)
70 کیلوگرم: نیما اشفاقی صفر- حمیدرضا زرین پیکر 11 (برنده)
74 کیلوگرم: حامد عاشق حسینی 1- علیرضا قاسمی 2(برنده)
86 کیلوگرم: مسعود مددی 4 (برنده)- یوسف پناهنده 3
97 کیلوگرم: الیاس بختیاری 4-حامد طالبی زرین کمر 5 (برنده)
125 کیلوگرم: میثم قنبری 2- امیرحسین کیانیان 8(برنده)
برنده: نوین چرم البرز با نتیجه 7-1 و امتیاز مثبت 25- 8

 

دور دوم کشتی آزاد (نوین چرم البرز- شهرداری و شورای شهر همدان)
57 کیلوگرم: فرهاد جائی 12(برنده)- محمدحسین سلطانی 7
61 کیلوگرم: حسن مرادقلی 11(برنده)- دانیال حجتی صفر
65 کیلوگرم: محمدرضا سرگو صفر- میثم نصیری 11 (برنده)
70 کیلوگرم: حمیدرضا زرین پیکر 3- محمدجواد حمیدی 4 (برنده)
74 کیلوگرم: علیرضا قاسمی 1- سیدجعفر قاسمی 1 (برنده)
86 کیلوگرم: یوسف پناهنده 4- وحید شاه محمدی 5 (برنده)
97 کیلوگرم: حامد طالبی زرین کمر 6 (برنده)- حسن رحیمی 2
125 کیلوگرم: امین طاهری 9- جابر صادق زاده 10 (برنده)
برنده: شهرداری و شورای شهر همدان با نتیجه 5-3 و امتیاز مثبت 17- 17

 

دور دوم کشتی آزاد (موسسه فرهنگی ورزشی بهنام طیبی- بیمه رازی تهران)
57 کیلوگرم: رضا اطری 2- مهران رضازاده 8(برنده)
61 کیلوگرم: همت کریمی زاده صفر- ایمان صادقی 11 (برنده)
65 کیلوگرم: محسن آقاجانی صفر- محمدمهدی یگانه جعفری 8 (برنده)
70 کیلوگرم: نیما اشفاقی صفر- ختیگ تسابالوف 4(برنده)
74 کیلوگرم: حامد عاشق حسینی 2 (برنده)- رضا افضلی 2
86 کیلوگرم: مسعود مددی 2- اسماعیل نجاتیان 7(برنده)
97 کیلوگرم: الیاس بختیاری (برنده)-جمال میرزائی حاضر نشد
125 کیلوگرم: میثم قنبری صفر- سیدرضا موسوی 2 (برنده)
برنده: بیمه رازی تهران 6-2 و امتیاز مثبت 24- 10

 

دور سوم کشتی آزاد (موسسه فرهنگی ورزشی بهنام طیبی- شهرداری و شورای شهر همدان)
57 کیلوگرم: رضا اطری 10 (برنده)- محمدحسین سلطانی 2
61 کیلوگرم: همت کریمی زاده 12(برنده)- دانیال حجتی 1
65 کیلوگرم: محسن آقاجانی 2- میثم نصیری 8 (برنده)
70 کیلوگرم: نیما اشفاقی 1- محمدجواد حمیدی 8(برنده)
74 کیلوگرم: حامد عاشق حسینی 5- سیدجعفر قاسمی 9 (برنده)
86 کیلوگرم: مسعود مددی 1- وحید شاه محمدی 3 (برنده)
97 کیلوگرم: الیاس بختیاری 11(برنده)- حسن رحیمی 1
125 کیلوگرم: میثم قنبری صفر- جابر صادق زاده 4 (برنده)
برنده: شهرداری و شورای شهر همدان 5-3 و امتیاز مثبت 21- 14

 

دور سوم کشتی آزاد (نوین چرم البرز- بیمه رازی تهران)
57 کیلوگرم: فرهاد جلائی 2- مهران رضازاده 6 (برنده)
61 کیلوگرم: حسن مرادقلی 2- ایمان صادقی 3 (برنده)
65 کیلوگرم: محمدرضا سرگو 2- محمدمهدی یگانه جعفری 2 (برنده)
70 کیلوگرم: حمیدرضا زرین پیکر 2- ختیگ تسابالوف 4 (برنده)
74 کیلوگرم: علیرضا قاسمی صفر- رضا افضلی 3 (برنده)
86 کیلوگرم: یوسف پناهنده صفر- اسماعیل نجاتیان 2 (برنده)
97 کیلوگرم: حامد طالبی زرین کمر صفر- جمال میرزائی 9 (برنده)
125 کیلوگرم: امین طاهری صفر- سیدرضا موسوی 4 (برنده)
برنده: بیمه رازی تهران 8-0 و امتیاز مثبت 28- 3


گروه B:

در گروه B پومر ایران، صدرای زیرآب، ستارگان ساری، تیم کشتی کفایتی مشهد در مقابل هم صف آرایی کردند. از این گروه نیز ستارگان ساری به دیدار فینال راه یافت

دور اول کشتی آزاد (پومر ایران- صدرای زیرآب)
57 کیلوگرم: صابر خانجانی(برنده)- بدون حریف
61 کیلوگرم: شایان حمزه صفر- سینا امینی 12 (برنده)
65 کیلوگرم: بدون حریف - غلامرضا عبداله پور (برنده)
70 کیلوگرم: ایمان رحمانی زاده 7(برنده)- مرتضی گودرزی 5
74 کیلوگرم: امید حسن تبار صفر- نیما الهی قادی 4 (برنده)
86 کیلوگرم: عزت اله اکبری 1- جال زمان 2 (برنده)
97 کیلوگرم: سید محسن ابراهیمی 1- سینا غنی زاده 4 (برنده)
125 کیلوگرم: سید احمد رسولی 8(برنده)- جعفر شمس ناتری 5
برنده: نوین چرم البرز با نتیجه 5-3 و امتیاز مثبت 22- 13

 

دور اول کشتی آزاد (ستارگان ساری- تیم کشتی کفایتی مشهد)
57 کیلوگرم: علی حاج آقانیا 9 (برنده)- یونس سرمستی 4
61 کیلوگرم: صائب تقی زاده 4- آرش دنگسرکی 5(برنده)
65 کیلوگرم: میثم حیدری 5 (برنده)- اصغر جبلی 4
70 کیلوگرم: سبحان محمدزاده 8 (برنده)- مسعود کمروند 3
74 کیلوگرم: حسین الیاسی 13(برنده)- مرتضی رضائی قلعه 10
86 کیلوگرم: مجتبی گلیج 2- احسان امینی 8 (برنده)
97 وحید یوسف وند صفر- عباس طحان 10 (برنده)
125 کیلوگرم: پوریا رحمانی 8(برنده)- عبداله قمی 6
برنده: ستارگان ساری با نتیجه 5-3 و امتیاز مثبت 21- 13

 

دور دوم کشتی آزاد (تیم کشتی کفایتی مشهد- صدرای زیرآب)
57 کیلوگرم: یونس سرمستی (برنده)- بدون حریف
61 کیلوگرم: آرش دنگسرکی 5(برنده)- سینا امینی 4
65 کیلوگرم: اصغر جبلی 5(برنده)- غلامرضا عبداله پور 4
70 کیلوگرم: مسعود کمروند 5(برنده)- مرتضی گودرزی 3
74 کیلوگرم: رضا مظفری 16- نیما الهی قادی 11(برنده)
86 کیلوگرم: احسان امینی 4- جال زمان 5(برنده)
97 کیلوگرم: عباس طحان 6(برنده)- سینا غنی زاده 2
125 کیلوگرم: عبداله قمی 4- جعفر شمس ناتری 6 (برنده)
برنده: تیم کشتی کفایتی مشهد 7-1 و امتیاز مثبت 25- 10

 

دور دوم کشتی آزاد (ستارگان ساری- پومر ایران)
57 کیلوگرم: علی حاج آقانیا 12(برنده)- صابر خانجانی 2
61 کیلوگرم: صائب تقی زاده 17 (برنده)- شایان حمزه 13
65 کیلوگرم: میثم حیدری (برنده)- حریف برروی تشک حاضر نشد
70 کیلوگرم: سبحان محمدزاده 8 (برنده)- ایمان رحمانی زاده 2
74 کیلوگرم: حسین الیاسی 7 (برنده)- امید حسن تبار 6
86 کیلوگرم: مجتبی گلیج 1- عزت اله اکبری 5 (برنده)
97 کیلوگرم: وحید یوسف وند 2 سید محسن ابراهیمی 2 (برنده)
125 کیلوگرم: پوریا رحمانی حاضر نشد- سید احمد رسولی (برنده)
برنده: ستارگان ساری 5-3 و امتیاز مثبت 21- 14

 

دور سوم کشتی آزاد (تیم کشتی کفایتی مشهد- پومر ایران)
57 کیلوگرم: یونس سرمستی 10(برنده)- صابر خانجانی صفر
61 کیلوگرم: آرش دنگسرکی 10(برنده)- شایان حمزه صفر
65 کیلوگرم: اصغر جبلی (برنده)- حریف حاضر نشد
70 کیلوگرم: مسعود کمروند 11(برنده)- ایمان رحمانی زاده صفر
74 کیلوگرم: رضا مظفری 1- امید حسن تبار 5 (برنده)
86 کیلوگرم: اسماعیل محمودی 2- عزت اله اکبری 4 (برنده)
97 کیلوگرم: عباس طحان 4 (برنده)- سید محسن ابراهیمی صفر
125 کیلوگرم: عبداله قمی 7 (برنده)- سید احمد رسولی صفر
برنده: تیم کشتی کفایتی مشهد 6-2 و امتیاز مثبت 25- 6

 

دور سوم کشتی آزاد (ستارگان ساری- صدرای زیرآب)
57 کیلوگرم: علی حاج آقانیا (برنده)- حریف ظاهر نشد
61 کیلوگرم: صائب تقی زاده 2- سینا امینی 5 (برنده)
65 کیلوگرم: میثم حیدری 7 (برنده)- غلامرضا عبداله پور 2
70 کیلوگرم: سبحان محمدزاده 3- مرتضی گودرزی 3 (برنده)
74 کیلوگرم: حسین الیاسی 9 (برنده)- نیما الهی قادی 5
86 کیلوگرم: مجتبی گلیج 3- جال زمان 3 (برنده)
97 کیلوگرم: وحید یوسف وند 9 (برنده)- سینا غنی زاده 6
125 کیلوگرم: پوریا رحمانی 2- جعفر شمس ناتری 3 (برنده)
برنده: تیم ستارگان ساری 4-4 و امتیاز مثبت 18- 15

افراد آنلاین

ما 612 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود اعضا

آمار بازید وب سایت

7279972
امروزامروز4085
دیروزدیروز4047
این هفتهاین هفته3846
این ماهاین ماه100000

ورود کاربران